Rekrutacja na studia podyplomowe „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

informuje o trwającej rekrutacji na:

Studia Podyplomowe

„Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”

zajęcia realizowane są w formie hybrydowej, tj.: on-line   - wykłady i w siedzibie Uczelni   - zajęcia praktyczne

Studia mają na celu podniesienia kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz dla pracowników reprezentujących zawodowe związane z obsługą rynku nieruchomości, w tym nauczycieli szkół ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z wymienionej dziedziny.

Program studiów wypracowany został w wyniku konsultacji ze środowiskiem specjalistów działających na rynku nieruchomości oraz jednostkami samorządu terytorialnego, które zasygnalizowały potrzebę takiego kształcenia.

Umożliwia zapoznanie z prawnymi, teoretycznymi, praktycznymi aspektami szeroko postrzeganej gospodarki nieruchomościami oraz geodezyjnymi i kartograficznymi pracami wykonywanymi na jej rzecz.

Rekrutacja trwa do 18 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje i program kształcenia zamieszczone są na stronie Katedry pod adresem: www.uwm.edu.pl/igpig/kgnsig  oraz u Sekretarza Studiów Podyplomowych:

Rejestracja odbywa się, bez pobierania opłaty rekrutacyjnej, w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UWM w Olsztynie: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_23_24_SP/programme/SP2802N