Rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus+

Drodzy studenci, zapraszamy do rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus+.

Realizacja praktyk w zagranicznych jednostkach badawczych, uczelniach lub przedsiębiorstwach to szansa na zwiększenie Waszych kompetencji zawodowych.

Studenci zainteresowani realizacją praktyki za granicą proszeni są o kontakt z koordynatorami:

  • dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM - kierunki Inżynieria Środowiska, Turystyka i Rekreacja
  • dr inż. Piotr Kosiński - kierunki Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Geoinformatyka.

Chęć wyjazdu na praktyki można zgłaszać do 10 kwietnia 2022.

Ważne informacje o programie można znaleźć na stronie: http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-studentow-na-praktyki-smp