Relacja ze Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo

10 oraz 11 czerwca 2021 r. w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku odbył się, w trybie hybrydowym z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo. W spotkaniu uczestniczył Dziekan Wydziału Geoinżynierii dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM oraz prof. dr hab. inż. Pawel Wielgosz Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 90 osób, w tym Rektorzy i Dziekani reprezentujący ponad 20 uczelni, przedstawiciele instytucji badawczych i naukowych oraz organizacji zawodowych. Tematami przewodnimi prowadzonych paneli dyskusyjnych były:

  • Standardy nauczania na kierunku Budownictwo na różnych ścieżkach kształcenia;
  • Rola otoczenia w kształceniu inżynierów budownictwa;
  • Internacjonalizacja studiów – szansa czy konieczność?;
  • e-Budownictwo 2.0;
  • Active learning w dydaktyce akademickiej. Dodatek czy konieczność?

W trakcie trwania Zjazdu Uczestnicy uczestniczyliu równeiż z zorganizowanym rejsie statkiem po Wiśle.

rejs statkiem
Rejs po Wiśle

Widok na Zamek książąt mazowieckich w Płocku
Widok na Zamek książąt mazowieckich w Płocku

Fotorelacja dostępna na: https://zjazddziekanow.il.pw.edu.pl/galeria/