Satelity ocenią efekty wstrząsów spowodowanych eksploatacją górniczą

To badania, które mogą zrewolucjonizować życie mieszkańców terenów, na których odczuwalne są wstrząsy sejsmiczne spowodowane działalnością kopalni. Projekt ASMOW, nad którym pracują m.in. naukowcy z Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozwoli dokładnie przeanalizować i opisać skutki wstrząsów, a dzięki temu precyzyjnie oszacować ich wpływ na nieruchomości i infrastrukturę.

- Pracujemy nad aparaturą, która pozwoli w przyszłości ocenić jak dany wstrząs wpłynął na infrastrukturę lub budynki na powierzchni. To wiedza niezwykle istotna dla firm górniczych oraz władz i mieszkańców gmin, w których odczuwane są tego typu wstrząsy, wynikające z eksploatacji górniczej – wyjaśnia dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM, dyrektor Instytutu Geodezji i Budownictwa na Wydziale Geoinżynierii olsztyńskiej uczelni. - Co istotne, projekt realizujemy z praktykami - liderem KGHM CUPRUM – Centrum Badawczo-Rozwojowym i firmą Geotronics Dystrybucja. Efektem będzie wdrożenie systemu i umożliwienie skorzystania z naszych badań wszystkim zainteresowanym - dodaje.

ASMOW oznacza automatyczny system, który służy do monitorowania i oceny jaki wpływ na powierzchnię terenu mają wstrząsy parasejsmiczne. Do pomiarów wykorzystywane są dane z systemów satelitarnych, czujników i rejestratorów sejsmicznych. Specjalnie oprogramowanie umożliwi przeanalizowanie i opracowanie tych danych, dzięki czemu będzie można uzyskać kompleksową informację o wpływie działalności górniczej na powierzchnię terenu.

Takie informacje będą szczególnie przydatne w rejonach górniczych, gdzie eksploatacji towarzyszy aktywność sejsmiczna. Odbiorcami systemu będą zarówno przedsiębiorstwa górnicze, które dzięki niemu zyskają pełną wiedzą dotyczącą efektów swojej działalności, jak i gminy, które dziś często borykają się z problemami tzw. „szkód pogórniczych”, spowodowanych m.in. wstrząsami.

- Aparatura, którą tworzymy, pozwoli każdemu, kto z niej skorzysta, dowiedzieć się jakie konkretnie zmiany zaszły po wstrząsie sejsmicznym. Pozwoli to przewidywać następstwa, planować budowy nowych nieruchomości czy infrastruktury drogowej lub łatwiej szacować ewentualne straty. Kompleksowa informacja, którą wygeneruje system, na pewno ułatwi funkcjonowanie wielu podmiotom i mieszkańcom terenów górniczych – przekonuje dr hab. inż. Jacek Rapiński.

Pomiary testowe prowadzone są w okolicach Polkowic, znajdujących się w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, na obszarze kopalń Polkowice-Sieroszowice, Rudna i Lubin. Na tych terenach są notowane wstrząsy sejsmiczne.

Cały projekt, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, składa się z 12 etapów, obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.  Rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie badań i powstanie systemu gotowego do wdrożenia jest planowane na koniec tego roku.