Seminarium Naukowych Badań Podwodnych pod tytułem „Ekosystemy jeziorne oczami płetwonurka” 1-3 grudnia 2023

plakat

Członkowie Naukowego Koła Badań Podwodnych ,,Hydronautic" współorganizują VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych pod tytułem „Ekosystemy jeziorne oczami płetwonurka”, które odbędzie się w terminie 1-3 grudnia 2023 r. w Sienkiewiczówce (Błaskowizna 9, 16-404 Błaskowizna) Gospodarstwo Agroturystyczne - Sienkiewiczówka.

Nasi studenci oprócz pomocy w organizacji będą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu wygłaszając dwie bardzo ciekawe prelekcje pt. „Badania podwodne z perspektywy ekipy powierzchniowej” oraz „Członkostwo w kole naukowym jako szansa na rozwój”.

Wraz z Fundacją Naukowe Badania Podwodne, Instytuttem Gospodarki Przestrzennej i Geografii, UWM w Olsztynie oraz Katedrą Geografii Społeczno-Ekonomicznej UWM w Olsztynie,  serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to coroczne wydarzenie!

 

szczegóły dostępne na stronie: https://www.fnbp.pl/vi-ogolnopolskie-seminarium-naukowych-badan-podwodnych/