Serdeczne gratulacje!!!

Beata Milanowska, jako jedyna Polka zakwalifikowała się do letniej szkoły Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Portugalii. Na dodatek wygrała kończący ją konkurs.

 

Beata Milanowska 5 lipca obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską na angielskojęzycznej specjalności geodezja i geoinformatyka. przygotowaną pod kierunkiem dr hab. inż. Pawła Wielgosza, prof. UWM. Po trudnych studiach ostatnie w życiu wakacje spędza jednak nie na wypoczynku, lecz na intensywnej pracy. W dniach 15-26 lipca uczestniczyła w zajęciach letniej szkoły ESA i Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Unii Europejskiej w Vila Nova de Cerveira w Portugalii. Celem tegorocznej letniej szkoły było zapewnienie uczestnikom kompleksowego przeglądu systemów nawigacji satelitarnej, czyli systemów GNSS (Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej), ich sygnałów i sposobów przetwarzania obserwacji w odbiorniku.


Więcej informacji:
http://www.uwm.edu.pl/egazeta/kosmiczna-beata?fbclid=IwAR2YRj_J-G3zDsDBY1mJLa2Iz50Br8hPLWj9UOQUTIlq_XrHh6Q8lyGJbO8