SpotkajMy się w Kortowie – Dzień Otwarty UWM

Maturzysto!
Poznaj Uniwersytet Warmińsko-Mazurski od środka. Już 31 marca w godzinach 9-13 w Bibliotece Uniwersyteckiej czekamy na Ciebie z pełną ofertą dydaktyczną, kulturalną i sportową. Przyjdź na Dzień Otwarty UWM, porozmawiaj ze studentami, naukowcami, członkami kół naukowych i grup artystycznych i sportowych. SpotkajMy się w Kortowie!


https://dni.uwm.edu.pl/program/
https://uwm.edu.pl/
https://uwm.edu.pl/wydarzenia/spotkajmy-sie-w-kortowie-dzien-otwarty-uwm