Studenci budownictwa z wizytą w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym GRALBET sp. z o.o. w Uzdowie

W dniu 13 listopada 2019 roku studenci drugiego semestru studiów magisterskich budownictwa specjalności BIKI, pod kierownictwem dr hab. inż. Jacka Katzera, prof. UWM, uczestniczyli w wycieczce technicznej do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego GRALBET sp. z o.o. w Uzdowie. Celem wyjazdu była realizacja programu nauczania w ramach zajęć praktycznych, związanych z poznaniem jednego z największych w kraju producenta prefabrykatów żelbetowych i strunobetonowych. Przed zwiedzaniem zakładu studenci wysłuchali krótkiej prezentacji, dotyczącej historii firmy oraz realizacji projektów wykonywanych przez GRALBET. Przedstawiciele zarządu przedstawili w skrócie 27-letnią historię firmy, jej dokonania, bieżące realizacje a także plany na przyszłość. Władze firmy przedstawiły ciekawą propozycję współpracy z Instytutem Budownictwa WGIPB UWM, polegającą na realizacji wybranych prac dyplomowych studentów budownictwa na terenie zakładu.

Wycieczkę ilustrujemy zdjęciami:

https://photos.app.goo.gl/MsDBxtKZ6BZdGKAcA