STUDENCI - do 30 kwietnia 2020 roku zostają przedłużone terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne.

STUDENCI,
Informujemy, że Rektor UWM w Olsztynie w dniu 20 marca 2020 roku wydał Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, zgodnie z którym terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, upływające w marcu i kwietniu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Termin może ulec kolejnemu przesunięciu, w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia kształcenia.