Studenci geodezji i kartografii pracują nad nowym projektem

Niektórzy korzystaja z uroków wakacji, a inni intersywnie pracują w terenie!

Studencji z Koła naukowego GeoSiN pracowali nad inwentaryzacją wybranych punktów osnowy geodezyjnej w pobliżu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Projekt podzili na dwie części: odszukanie znaków geodezyjnych, a następnie dokonanie pomiaru tych znaków. Za cel postawili sobie odnalezienie oraz pomiar znaków punktów osnowy geodezyjnej.

Położenie tych punktów zostało ustalone dzięki archiwalnej dokumentacji, którą otrzymali z Ośrodka Sprzetu Geodezyjnego na naszym Wydziale.

Projekt wykonywany jest przez studentów z koła naukowego GeoSiN w składzie: Artur Oleksiak, Łukasz Wilamowski, Marcin Pacześniak, Paweł Sieńczuk, Piotr Parniewicz, Piotr Piątkowski.

Analiza archiwalnej dokuemnatcji.

Członkowie Koła mieli okazję przeglądać geodezyjną dokumentację mającą nawet ponad 70 lat!  Współrzędne punktów na starych dokumentach były zapisane w lokalnym układzie współrzędnych Olsztyna. Potrzebna więc była transformacja współrzędnych do obecnie używanego, państwowego układu współrzędnych płaskich PL-2000.

Analiza archiwalnej dokumentacji, przeprowadzanie transformacji współrzędnych, odszukiwanie znaków geodezyjnych (znaków osnowy lub – częściej – znaków granicznych) oraz wykonywanie dokładnych pomiarów to części zawodu geodety.
- Dzięki temu uczymy się i doświadczamy wykonywania czynności, które mogą okazać się kluczowe w naszej przyszłej pracy- podkreślają studenci.

Drugi etap projektu to ćwiczenia różnorodnych technik pomiarowych:

 • metoda trzech statywów,
 • statyczny pomiar GNSS,
 • kinematyczny pomiar GNSS,
 • pomiar tachimetryczny,
 • niwelacja techniczna i precyzyjna.

studenci geodezji i kartografi w terenie

Jak w skrócie wyglądał przebieg całego projektu?

Realizacja projektu trwa od grudnia 2023 roku, kiedy zajęliśmy się przepisywaniem numerów i współrzędnych punktów z archiwalnych dokumentów. Na początku czerwca tego roku udało się zakończyć etap poszukiwań znaków punktów osnowy. Części z punktów nie szukaliśmy wcale ponieważ były zbyt oddalone od Kortowa, a więc mało użyteczne oraz były na terenach zamkniętych, takich jak zakład MPEC, stacja uzdatniania wody przy ulicy Słonecznej lub przy torach kolejowych.  Ostatecznie  zespół odnalalazł 35 znaków. Mieliśmy dane na 125 punktów (28%), lecz faktycznie szukanych punktów było 89 (39%) - opowiada Łukasz Wilamowski, student geodezji i kartografi oraz członek Koła GEOSIN.

Przy okazji odszukiwania znaków, studenci pomierzyli ich przybliżone współrzędne odbiornikiem GNSS, kinematycznie. Odnaleźli oraz zmierzyli  rówież inne znaki geodezyjne, które nie znajdowały się w dokumentach.

Niedziela- dzień pomiarów

w zeszłym tygodniu - 23 czerwca  studenci wykonali pomiaru metodą trzech statywów, a efektem ich pracy jest ciąg otwarty dwustronnie nawiązany o długości około jednego kilometra. Pomiary odległości i kierunków były wykonywane tachimetrem. Jako punktów nawiązania użyto punktów pomierzonych statycznie odbiornikiem GNSS.

szkin pomiar

Efekt końcowy projektu

Efektem końcowym projektu studentów będą:

 • opis wykonanych czynności i ich przebiegu,
 • wykazy współrzędnych punktów,
 • mapy przedstawiające położenie punktów,
 • inne dokumenty przedstawiające relacje między punktami.
 •  

Materiał zdjęciowy pochodzi od studentów Wydziału.


Kilka słów od naszych studentów i czas na podziękowania!

Chcielibyśmy podziękować:

 • Panu mgr. Adamowi Pietrzykowi  oraz inż. Rafałowi Gregorczykowi ze Ośrodka Sprzętu Geodezyjnego Wydziału Geoinżynierii za wypożyczenie osprzętu potrzebnego do przeprowadzenia metody trzech statywów oraz za ciągłe wsparcie okazywane naszemu zespołowi,
 • Pani Małgorzacie Kempa-Kulas z Wydziału Geoinżynierii za umożliwienie opowiadania o Naszych osiągnięciach w mediach społecznościowych WG,
 • Panu prof. Jackowi Olszewskiemu oraz Pani mgr. Elżbiecie Karetko-Sikorskiej z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa za pozwolenie i umożliwienie przeprowadzenia prac na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego,
 • Panu Michałowi Prusik, właścicielowi lokalnej firmy geodezyjnej GEO-SZKIC, za wypożyczenie odbiornika satelitarnego i osprzętu potrzebnego do przeprowadzenia statycznego pomiaru satelitarnego,
 • Panu Grzegorzowi Sylwerskiemu z firmy TPI za wypożyczenie tachimetru i osprzętu potrzebnego do przeprowadzenia metody trzech statywów.

studenci z koła GeoSin