Studenci geodezji i kartografii z wizytą w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Dziekan WG prof. Dariusz Popielarczyk, kmdr por. rez. dr inż. Artur Grządziel z AMW w Gdyni wraz ze studentami Wydziału Geoinżynierii

W maju 2022 r.  studenci z kierunku geodezja i kartografia z mieli okazję zgłębić m.in. tajniki nawigacji morskiej i wziąć udzial w pomiarach batymetrycznych na Zatoce Gdańskiej na pokładzie ORP Arctowski. Wszystko to dzięki wieloletniej współpracy z Akademią  Marynarki Wojennej w Gdyni. Pierwszy taki wyjazd miał miejsce już 2002 roku.
W wyjeździe studentom towarzyszyli: dziekan prof. Dariusz Popielarczyk oraz mgr inż. Tomasz Kozakiewicz z Katedy Geodezji.

Pierwszy dzień w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte rozpoczął wykład z kpt. mar. mgr inż. Łukaszem Marchelem, który zapoznał uczestników z mapami nawigacyjnymi mórz i oceanów oraz zgłębił temat samej nawigacji na morzu. Następnie płynnie wprowadzona została część praktyczna, która obejmowała ćwiczenia na symulatorach sterowania okrętem służącym do pomiarów hydrograficznych (zdjęcie nr 1 oraz nr 2). Pozwoliło to uczestnikom wstępnie zaznajomić się z realiami pracy hydrografa Marynarki Wojennej, dla którego wyzwanie przebywania na morzu jest codziennością.

Studenci Wg: zajęcia na symulatorach nawigacji statkami po zatoce
Zdjęcie nr 1.
Ćwiczenia na symulatorach sterowania okrętem.

ćwiczenia na symulatorach sterowania okrętem służącym do pomiarów hydrograficznych
Zdjęcie nr 2.
Ćwiczenia na symulatorach sterowania okrętem.

Ponieważ pożnym elementem jest równiez wiedza teoretyczna, kmdr por. rez. dr inż. Artur Grządziel przedstawił wykład z zakresu historii polskiej batymetrii oraz podzielił się historiami z wieloletniego doświadczenia na ORP Arctowski. Naszym studentowm  przedstawiono również flotę jednostek pomiarowych należących do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - usłyszeli o takich Okrętach Rzeczypospolitej Polskiej jak ORP Arctowski oraz o ORP Heweliusz! Mieli również okazję zaznajomić się z danymi z pomiarów batymetrycznych wykonanych przez ORP Arctowski.

Natomiast dzięki wykładowi byłego szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr. mgr. inż. Henryka Nitnera nasi studenci poznali historię i podstawowe pojęcia z dziedziny hydrografii, jak i dowiedzieli się wielu interesujących faktów na temat zbierania danych dotyczących aktualnej sytuacji nawigacyjnej i hydrograficznej na morzu.

kmdr ppor. mgr inż. Marcin Gronek, kmdr por. rez. dr inż. Artur Grządziel oraz dziekan Wydziału Geoinżynierii prof. Dariusz Popielarczyk wraz ze studentami
Zdjęcie nr 3.
Od lewej: Kmdr por. rez. dr inż. Artur Grządziel, kmdr ppor. mgr inż. Marcin Gronek, dziekan Wydziału Geoinżynierii prof. Dariusz Popielarczyk wraz ze studentami.

Podczas drugiego dnia pobytu nasi studenci na pokładzie ORP Arctowski wypłyneli w morze (zdjęcie nr 2)! Pływając po Zatoce Gdańskiej uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w pomiarach batymetrycznych.

badania przy użyciu SVP – Sound Velocity Profiler
Zdjęcie nr 4.
Badania przy użyciu SVP – Sound Velocity Profiler

pomiaty batymetryczne - Zatoka Gdańska
Zdjęcie nr 5
Pomiaty batymetryczne - Zatoka Gdańska

Załoga oprowadziła wszystkich po okręcie i przedstawiła swoje codzienne obowiązki, zadania i czynności wykonywane podczas służby na morzu. Słuchaczy zapoznano także z urządzeniami służącymi do wykonywania pomiarów na okręcie.

Dzięki wypłynięciu na morze na pokładzie ORP Arctowski uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak w praktyce wygląda wszystko to, o czym mieli okazję słuchać podczas pierwszego dnia wyjazdu. Było to idealne zwieńczenie pobytu w Gdyni, które uzmysłowiło wszystkim, jak odpowiedzialna i zarazem intrygująca jest praca w Akademii Marynarki Wojennej.
Ma zakończenie wizyty w trzecim dniu nasi studenci mieli okazję zwiedzić okręt podwodny typu Kobben.