Stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej

Studencie! Chcesz skorzystać ze stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej ?

Do 31 sierpnia można złozyć wniosek do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem swojego Wojskowego Centrum Rekrutacji o przyznanie stypendium w wysokości 3000 zł!

Program kierowany jest do studentów wszystkich uczelni innych niż wojskowe na określonych kierunkach studiów: elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika, energetyka, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, farmacja, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, biochemia, teleinformatyka, optoelektronika, biologia, cybernetyka, geodezja, kartografia i geoinformatyka, eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, inżynieria geoprzestrzenna, nawigacja, chemia.

 

Szczegóły: Decyzja nr 78/MON https://tiny.pl/c9d7b,

Rozporządzenie MON https://tiny.pl/d5ztq

 

Źródło: https://wcrolsztyn.wp.mil.pl/aktualnosci/stypendium-dla-kandydatow-na-zolnierzy1/ Wojskowe Centrum Rekrutacji w Olsztynie