Swoją pracę rozpoczęła Komisja ds. Równości Szans

Informujemy, że 25 października 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Równości Szans, powołanej decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na naszej Uczelni - jako jednej z pierwszych w Polsce.

Funkcję przewodniczącej Komisji Rektor powierzył dr Kamili Naumowicz z Wydziału Prawa i Administracji.

W skład Komisji weszło 20 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele wszystkich wydziałów a także przedstawiciele studentów. Wydział Geoinżynierii reprezentuje dr inż. Michał Łopata.

Do zadań Komisji należeć będzie między innymi:
- współpraca z Rzecznikiem ds. Równości Szans i opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych,
- wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania,
- inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,
- przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
- wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.

Procedura przeciwdziałania dyskryminacji:

http://zagiel.uwm.edu.pl/sites/default/files/u397/procedura_przeciwdzialania_dyskryminacji_uwm.pdf