Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta dla studentów Wydziału Geoinżynierii (I rok studia I stopnia)

Szanowni studenci I roku studiów I stopnia,

Poniżej harmonogram obowiązkowych szkoleń z Praw i Obowiązków Studenta dla studentów Wydziału Geoinżynierii (aplikacja Microsoft Teams)

 • 8.10.2021 13:00-14:30
  Turystyka i rekreacja ST
  Inżynieria środowiska ST
  Gospodarka przestrzenna ST
  Geodezja I Kartografia ST
  Geoinformatyka ST
 • 8.10.2021 10:45-12:15
  Budownictwo ST
 • 16.10.2021 18:15-19:45
  Budownictwo NST
 • 9.10.2021 16.15-17.45
  Geodezja i kartografia NST