Szukasz pracy? Zapoznaj się z aktualnymi ofertami

nowe oferty pracy

Poniżej przedstawiamy kilka najnowszych ofert pracy!

Stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN.

Na stronie : https://www.igipz.pan.pl/aktualnosc/items/dokorant-stypendysta.html  ogłoszono konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie w projekcie NCN OPUS: ,,Punkty krytyczne w ekosystemach torfowiskowych borealnych i wieloletniej zmarzliny Zachodniej Syberii w warunkach globalnego kryzysu klimatycznego i rosnącego zagrożenia pożarowego (PEATFLAMES)”, nr 2021/41/B/ST10/00060. 

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie geografii, geologii, biologii, leśnictwa, ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych, preferowane wykształcenie przyrodnicze;
 • wiedza z zakresu ekologii, paleoekologii torfowisk;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programów graficznych oraz programów statystycznych;
 • podstawowa wiedza z zakresu geografii, biologii oraz ekologii,
 • zdolność do podjęcia prac terenowych wymagających wysiłku fizycznego, umiejętność analitycznego
 • myślenia i rozwiązywania problemów, samodzielność, dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na aktywne uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych oraz umożliwiająca przygotowanie publikacji naukowych w języku angielskim;
 • wysoka motywacja do pracy w nauce, doświadczenie w pracy w zespole/projekcie badawczym;
 • kandydat musi spełniać kryteria określone w warunkach konkursu OPUS

Szczegóły dostępne również o ogłoszeniu: doktorant-stypendysta.Termin składania ofert: 25 marca 2022;

Pracownia Projektowa MS Projekt Sławomir Szałek zatrudni samodzielnego projektanta konstrukcji lub asystenta projektanta.

Głowne zadania:
 • projektowanie konstrukcyjne obiektów budowlanych (samodzielny projektant lub asystent projektanta)
 • przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę
 • standardowy zakres obowiązków biurowych w pracowni projektowej

Ippon Group Sp. z o.o. wiodąca spółka  inwestycyjna specjalizująca się w szeroko pojętej realizacji projektów w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Projektu.

Głowne zadania:
 • Zarządzanie projektem budowlanym w oparciu o Generalne Wykonawstwo
 • Kontrola inwestycji i monitorowanie kluczowych procesów, począwszy od fazy koncepcyjnej do przekazania obiektu do użytkowania
 • Kontrola jakościowa, terminowa i finansowa prac budowlanych
 • Bliska współpraca z wszystkimi zespołami w strukturach firmy
 • Współpraca ze stronami zaangażowanymi w proces inwestycyjny oraz instytucjami zewnętrznymi.
Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie Praca stacjonarna w Olsztynie. Szczegóły oferty w załączniku:/Kierownik Projektu/
 

ITB Investment Sp. z o.o. szuka pracowników na stanowiska: pracownik biurowy/ kosztorysant  oraz inżynier budowy/oferant

Pracownik biurowy/ kosztorysant/oferant
Zakres obowiązków:

 • analiza dokumentacji technicznej i projektowej,
 • sporządzanie przedmiarów, obmiarów i wycen na podstawie dokumentacji projektowej,
 • kalkulacja robót budowlanych,
 • przygotowywanie i wysyłanie zapytań ofertowych, nadzorowanie spływu ofert, analizowanie ofert,
 • składanie zamówień materiałowych na podstawie projektów i kontrola dostaw,
 • analiza rynku w zakresie cen materiałów.

Inżynier budowy w Olsztynie/Warszawie
Zakres obowiązków:

 • prowadzenie dokumentacji odbiorowej robót na etapie trwania budowy,
 • nadzorowanie prac podwykonawców,
 • przygotowywanie zamówień materiałowych, sprzętowych i usług niezbędnych do realizacji prac na budowie, 
 • obieg i segregacja dokumentów budowy (wz, protokoły, zgłoszenia),
 • przygotowywanie do wysłania dokumentów tj. zamówień, protokół z negocjacji.
Szczegóły ofert w załączniku: /pracownik biurowy/ kosztorysant/   /inżynier budowy/


►BIURO EKSPERTÓW BUDOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IŁAWA oferuje pracę dla inzyniera na stanowisku: inżynier budowy/majster (branża drogowo-mostowa, konstrukcyjna)

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad wykonywanymi pracami zgodnie z projektem i wytycznymi,
 • koordynacja prac pod względem jakości i terminowości
 • wykonywanie obmiarów i rozliczanie wykonanych prac
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • nadzór nad przestrzeganiem BHP
 • raportowanie postępów prac
 • zarządzanie podległymi pracownikami ( 2-3 brygady po 3-5 osób)
 • nadzorowanie prac podwykonawców

Szczegóły oferty w załączniku: inżynier budowy/majster