Terminy otwarcia dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych

Informujemy, że dziekanat będzie otwarty w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 w niżej podanych terminach:

  • 12 marca 2022 roku
  • 26 marca 2022 roku
  • 9 kwietnia 2022 roku

W pokoju nr 11 przyjmujemy studentów kierunków: budownictwo oraz inżynieria środowiska.

W pokoju nr 12 przyjmujemy studentów kierunku geodezja i kartografia.

Dokumenty mogą Państwo przekazywać do Dziekanatu poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się między pokojami 11 i 12.

Ponadto z dziekanatem można kontaktować się telefonicznie oraz drogą mailową:

Kierunek: geodezja i kartografia

Kierunek: budownictwo

Kierunek: inżynieria środowiska