tyllko do 23.06.2023 Rekrutacja do ostatniej edycji LSZI !!! Summer camp LSZI 2023 !!!

Summer camp LSZI 2023 - rekrutacja do 16 czerwca 2023 r.

ZMIANA TERMINU:

zgłoszenia tylko do 23.06.23r.


To doskonała szansa na podniesienie kwalifikacji i spędzenie 2 tygodni w Olsztynie (zapewniamy noclegi i wyżywienie). Dzięki finansowaniu warsztatów ze środków funduszy unijnych udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Warsztaty skierowane są do studentów i studentek studiów stacjonarnych ostatnich dwóch lat tj. 2 i 3 rok licencjatu, 4 i 5 rok jednolitych magisterskich, 4 ostatnie semestry inżynierskich, 1 i 2 rok magisterskich uzupełniających itp.

Aby wziąć w nich udział trzeba mieć status studenta – tj. być przed obroną

Proszę o wypełnienie dokumentów > przesłanie jak najszybciej zdjęć lub skanów i dostarczenie oryginałów do Starej Kotłowni – Prawocheńskiego 9, I p.
 

Uwaga Rekrutacja do 16 czerwca !!!!

https://www.facebook.com/photo?fbid=708566997942613&set=a.488326586633323

Rekrutacja do ostatniej edycji LSZI !!! Summer camp LSZI 2023 !!! | UNIWERSYTET WIELKICH MOŻLIWOŚCI (uwm.edu.pl)