UWAGA STUDENCI!

UWAGA STUDENCI!


W związku z Zarządzeniem Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
i odwołaniem wszystkich zajęć dziekanat będzie nieczynny w dniach 14, 21 oraz 28 marca 2020 roku (soboty).

W dniach 19, 20 i 26 marca 2020 roku nie odbędą się egzaminy dyplomowe.

Nowe terminy obron zostaną podane do wiadomości na stronie Wydziału Geoinżynierii oraz będą wprowadzone do systemu USOS.