UWAGA STUDENCI !!!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

  W celu ograniczenia zagrożeń wynikających z możliwości pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2

w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych,

Dziekanat Wydziału Geoinżynierii

prosi o załatwianie spraw bieżących korespondencyjnie, telefonicznie lub e-mailowo !!!

Termin wznowienia zajęć dydaktycznych będzie podany na stronach internetowych Uniwersytetu i Wydziału.

 

Adresy mailowe i numery telefonów pracowników podane są na stronie wydziału. 

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWM Nr 71/2015

istnieje obowiązek stosowania uniwersyteckiego studenckiego adresu e-mail do celów kontaktów między studentem a uczelnią.