UWAGA STUDENCI OSTATNICH SEMESTRÓW STUDIÓW UWM

WYDZIAŁ GEOINZYNIERII ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

EKSPLORACJA I KREOWANIE ŚWIATA PODWODNEGO
- NOWOCZESNE NARZĘDZIA I METODY BADAWCZE
EDYCJA II

Na szkoleniu zapoznacie się z:

 • obsługą ogólnodostępnego i zaawansowanego sprzętu do nawigacji i pozycjonowania podwodnego oraz przetwarzania danych,
 • najnowocześniejszymi metodami i urządzeniami do kartowania zbiorników wodnych i ich strefy brzegowej,
 • pracą w środowisku oprogramowania: ArcGIS, Seacraft, BaseCamp, MapSource, Locus Map, QField.

Te interdyscyplinarne umiejętności są niezbędne w zarządzaniu przestrzenią podwodną, badaniach krajobrazów podwodnych, wszelkich badaniach z zakresu ochrony środowiska, turystyki i rekreacji i zagospodarowania przestrzennego ekosystemów wodnych, jak również ich najbliższego otoczenia (inwentaryzacje, oceny stanu środowiska, bezpieczeństwo środowiskowe, monitoring i zagospodarowanie).

Szkolenie trwa łącznie 18 godzin i będzie realizowane w Olsztynie w Laboratorium Badań Podwodnych UWM:

 1. część teoretyczna i zajęcia komputerowe w siedzibie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15 sala 217,
 2. cześć praktyczna na basenie przy ul. Tuwima albo nad jeziorem.

Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy (przybliżony start – 31.03.2023)

WARUNKI UDZIAŁU

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci wszystkich wydziałów, ostatniego semestru studiów I i II stopnia (obrona zaplanowana na czerwiec 2023 roku), którzy mają zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym będą składać wniosek rekrutacyjny (dopuszcza się udział w Projekcie osób, które posiadają warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiadają zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów).

Dodatkowe warunki, które muszą spełniać kandydaci i kandydatki: brak. Nie ma konieczności posiadania jakichkolwiek uprawnień. Podczas szkolenia jest możliwość uczestniczenia w nurkowaniu, bez uprawnień i dodatkowych kosztów.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE I REKRUTACJA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii, ul. Prawocheńskiego 15, pok. 208 (lub 4) lub e-mailem na adres: kgse@uwm.edu.pl (podając imię, nazwisko, nr albumu, wydział rok i semestr). Dodatkowe informacje, tel. 502 846 907.

Termin dostarczania dokumentów upływa dnia 24 marca 2023 r. do godziny 14.00.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (grupa 15 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana na stronie projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-geoinzynierii oraz stronie Wydziału Geoinżynierii w aktualnościach http://wg.uwm.edu.pl/ w dniu 27 marca 2023 r. Osoby zakwalifikowane dostarczają do sekretariatu IGPiG dwa dokumenty w oryginale tj.:

 1. Umowa
 2. Formularz uczestnika

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA:

 1. Pozyskanie danych
 • podstawowa i zaawansowana nawigacja podwodna,
 • nowoczesne metody oraz sprzęt wykorzystywany do pomiarów podwodnych,
 • mobilny GIS – oprogramowanie i urządzenia.
 1. Zajęcia praktyczne basenowe lub terenowe
 • zapoznanie się ze sprzętem do badań podwodnych,
 • konfiguracja urządzeń do pozyskiwania danych przestrzennych podwodnych i na powierzchni.
 1. Przetwarzanie danych
 • oprogramowanie wykorzystywane do planowania badań podwodnych,
 • metody i zasady gromadzenia danych przestrzennych,
 • wizualizacja wyników badań i tworzenie map tematycznych na potrzeby zagospodarowania przestrzeni podwodnej i lądowej
 1. Archiwizacja danych – metody i oprogramowanie do archiwizacji danych przestrzennych (tekstowych, zdjęciowych i przestrzennych)

 

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest frekwencja na poziomie min. 70%.

UKOŃCZENIE SZKOLENIA OTWIERA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA UPRAWNIEŃ:
PŁETWONUREK NAWIGATOR, PŁETWONUREK NOCNY I PŁETWONUREK EKOLOG (CMAS).

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

logo UE