VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie"

logo konferencja

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Inżynierii Środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Kształtowania Środowiska 

Roztoczański Park Narodowy 

Poleski Park Narodowy 

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne 

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie 

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie 

Regionalna Dyrekcja Ochrona Środowiska 

 

zapraszają studentów, doktorantów oraz wszystkich naukowców na

VII Konferencję Naukowo-Techniczną

Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska,  Energetyce, Geodezji i Leśnictwie

7-9 czerwca 2021 r.

LUBLIN –ZWIERZYNIEC
 

||| Komunikat 1 ||| ||| streszczenie wzór |||