W Olsztynie o przyszłości budownictwa

Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo Olsztyn 2023

W dniach 14-16 czerwca 2023 roku Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego był gospodarzem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo - największego tego typu spotkania w Polsce. Do Kortowa przyjechali dziekani i prodziekani z całego kraju. W zjeździe wzięli także udział przedstawiciele z Izb Inżynierów Budownictwa oraz firm z otoczenia gospodarczego branży budowlanej.

Jak wygląda rynek pracy i kształcenia zawodowego dla budownictwa? Jakie perspektywy mają studenci tych niełatwych studiów? W jaki sposób absolwenci kierunku mogą wspierać studentów w procesie kształcenia? To tylko część z tematów, które były poruszane podczas ogólnopolskiego zjazdu dziekanów.

- Coroczny zjazd jest okazją do merytorycznej debaty o budownictwie – ewaluacji kierunków, perspektywach rozwoju studiów i procesów dydaktycznych oraz możliwościach poszerzania praktycznej oferty dla studentów – podkreśla dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM, dziekan Wydziału Geoinżynierii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Ważnym elementem spotkania był panel dyskusyjny o ewaluacji dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport, a także debata prowadzona przez Rektora Politechniki Krakowskiej – prof. Andrzeja Szaratę nt. przewrócenia jednolitych pięcioletnich magisterskich studiów na budownictwie. Zależy nam, aby nasi absolwenci uzyskali jak najlepsze przygotowanie do egzaminów na uprawnienia budowlane -dodaje dr inż. Jacek Zabielski, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Geoinżynierii.

Jednym z poruszanych tematów podczas Zjazdu był poziom wiedzy kandydatów na studia oraz wpływ sytuacji demograficznej, społecznej oraz ekonomicznej kraju na kształcenia na kierunku budownictwo. Wystąpienia w tym zakresie zaprezentowali prof. Joanna Żukowska i prof. Rafał Ossowski – dziekani z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Natomiast prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zaprezentował uczelniany model współpracy studentów realizujących wspólny projekt BIM.

W programie tegorocznego zjazdu znalazło się również wystąpienie mgr. inż. Mariusza Dobrzenieckiego, Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nt. promocji zawodu inżyniera budownictwa, a także prezentacje przedstawicieli takich firm, jak Budimex SA, Leica Geosystems Sp. z o.o., ESRI Polska oraz Athenasoft Sp. z o.o. dotyczące m.in. nowoczesnych rozwiązań pomiarowych dla budownictwa, inteligentnego zarządzania budynkami czy również zastosowania technologii BIM w kosztorysowaniu robót budowlanych.

W zjedzie uczestniczył również pan Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który przedstawił możliwości współpracy uczelni technicznych kształcących na kierunku budownictwo z GDDKiA.

- W tegorocznym Zjeździe wzięło udział ponad 100 osób. Poza częścią merytoryczną spotkania, chcieliśmy również zaprezentować atuty Kortowa i Olsztyna. Dla uczestników zjazdu przygotowaliśmy kilka atrakcji: wycieczkę po campusie uniwersyteckim, możliwość zwiedzenia olsztyńskiej Starówki oraz rejs żaglówką po jeziorze Krzywym w Olsztynie – mówi dziekan prof. Dariusz Popielarczyk.

Zjazd dziekanów budownictwa co roku odbywa się na innej uczelni. Decyzja o organizacji spotkania w Olsztynie zapadła w ubiegłym roku, podczas obrad na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. To wówczas olsztyńscy dziekani otrzymali symboliczną statuetkę oznaczającą prawo organizacji zjazdu w kolejnym roku.

Gdzie odbędzie się kolejny zjazd? Podczas ostatniego dnia obrad dziekan prof. Dariusz Popielarczyk przekazał statuetkę dla dziekana Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury z Politechniki Rzeszowskiej.


logotyp patronat rektora