Wnioski stypendialne - informacje

Studenci,

Wnioski stypendialne w roku akademickim 2022/2023 będą przyjmowane do dnia 10.10.2022r.

Dla studentów studiów niestacjonarnych Dziekanat będzie czynny w sobotę 08.10.2022 w  godzinach 08:00-12:00 (bez zapisów).

  • Wnioski dotyczące STYPENDIUM REKTORA, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz ZAPOMOGI należy składać wyłącznie w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Dziekanatu pomiędzy pokojem 11 i 12.  Wniosek powinien być kompletny, umieszczony w kopercie/koszulce, podpisany nazwą kierunku.
  • Wnioski dotyczące STYPENDIUM SOCJALNEGO  będzie można składać w Dziekanacie wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu wizyty w kalendarzu spotkań. Kalendarz spotkań znajduje się na koncie studenta w usosweb w zakładce dla studentów/spotkania. Zapisy będą uaktywnione od dnia 30.09.2022r.  Potwierdzenie wizyty otrzymają Państwo na adres mailowy w domenie uwm. Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na imię i nazwisko koordynatora spotkania w zależności od kierunku studiów:

Agata Wasilewska- kierunek budownictwo, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna

 Amanda Michalska - kierunek geodezja i kartografia, turystyka i rekreacja, geoinformatyka

 

*Liczba spotkań w jednym dniu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń*