Wnioski stypendialne - informacje

Termin składania wniosków o stypendium socjalne w miesiącu październiku został wydłużony do dnia 17 października 2022 r.

Termin składania wniosków o pozostałe świadczenia pozostaje bez zmian tj. do 10 października 2022 r.

Wnioski dotyczące STYPENDIUM SOCJALNEGO od dnia 11.10.2022r proszę składać w Dziekanacie, w godzinach 9.00-14.00. lub w podpisanej kopercie (imię, nazwisko i kierunek) wrzucać do skrzynki podawczej, która  znajduje się  pomiędzy pokojami 11 i 12.

Kalendarze spotkań, ze względu na problemy techniczne nie zostały uruchomione.