Wybory uzupełniające 2017 - komunikat nr 4/2017 i 5/2017 WKW

Na stronie http://wgipb.uwm.edu.pl/wybory_2017  opublikowano komunikat nr 4/2017  i nr 5/2017 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Przewodniczący WKW
dr inż. Cezary Czyżewski