Wydawanie decyzji stypendialnych

Uwaga !!!

W dniu 16.12.2019 r.

w godz. 10.oo - 13.oo w pok. nr 11

 będą wydawane decyzje stypendialne.

Każdy student, który złożył podanie ma obowiązek odebrać decyzję.