WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE OTRZYMAŁ KATEGORIĘ NAUKOWĄ A.

 

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.03.2019 roku Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymał kategorię naukową A.

Minister w drodze decyzji przyznaje jednostkom naukowym następujące kategorie naukowe:

  • A+ - poziom wiodący;
  • A - poziom bardzo dobry;
  • B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki;
  • C - poziom niezadowalający.