Wydział Geoinżynierii w Programie Poland My First Choice

Program stypendialny Poland My First Choice ma na celu zachęcenie zdolnej młodzieży z niżej wymienionych krajów do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach.

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym – posiadające kategorię A i A+ w ostatniej ocenie parametrycznej - podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego z comiesięcznym stypendium NAWA w wysokości 2000 zł (ok. 460 EUR) na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Na uczelniach publicznych Program oferuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie.

Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć studia spośród oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych i samodzielnie aplikują na wybrany kierunek. Ostateczne decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia i warunkach finansowych kształcenia podejmują uczelnie.

więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice