Wykłady otwarte – „Landscape in the focus: ecotourism development case studies from Hungary” oraz „Tourism product development”

Uprzejmie informujemy,że 19 marca, 9 i 16 kwietnia odbędzie się cykl wykładów otwartych (online)
– „Tourism product development”.
Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Dr. habil Zoltán Bujdosó z Szent István University,
Gödöllő, HU.

Dr. habil Zoltán Bujdosó z Szent István University, Gödöllő, HUZoltán Bujdosó jest profesorem akademickim w dziedzinie geografii i turystyki. Jego zainteresowania badawcze obejmują planowanie i zrównoważony rozwój turystyki. Kolejnym obszarem badań jest rola turystyki w rozwoju regionalnym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jest recenzentem krajowych projektów badawczych na Węgrzech.

Jest członkiem zarządu Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego, Przewodniczącym Grupy Wiedzy Północnych Węgier. Członkostwo międzynarodowe: Słowacka Akademia Nauk Rolniczych - członek zagraniczny Wydziału Ekonomii i Zarządzania, członek założyciel International ECOCYCLE SOCIETY; Członek IGU - Global Change and Human Mobility (Globility) Commission

 


Wykłady w ramach cyklu  „Tourism product development” :
19 marca 2021 – „The tourism product”
część I w godzinach: 9.00-11.15
część II w godzinach: 11.45-14.00

9 kwietnia 2021 – „Space and group specific torusim products”
część I w godzinach: 9.00-11.15
część II w godzinach: 11.45-14.00

16 kwietnia 2021 – „Activity specific tourism products”
część I w godzinach: 9.00-11.15
część II w godzinach: 11.45-14.00

 

 

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES” Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu. KOD ZESPOŁU: ihikmih

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uprzejmie informujemy, że 26 marca, 23 i 30 kwietnia odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) –
 „Landscape in the focus: ecotourism development case studies from Hungary”.
Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Dr. Zsombor Boromisza z Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Buda Campus, HU.

Dr. Zsombor Boromisza z Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Buda Campus, HU.Zsombor Boromisza jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się architekturą krajobrazu. Jego zainteresowania badawcze obejmują rekultywacje brzegów jeziora, ochronę środowiska, renaturyzację krajobrazu, edukację ekologiczna oraz gospodarkę jeziorami. Jest członkiem: Węgierskiego Towarzystwa Ornitologicznego i Ochrony Przyrody, Węgierskiego Towarzystwa Hydrologicznego, organu publicznego MTA (Węgierskiej Akademii Nauk), Rady Redakcyjnej Polish Journal of Natural Sciences oraz czasopisma „Problemy ekologii krajobrazu”


Wykłady w ramach cyklu  „Landscape in the focus: ecotourism development case studies from Hungary” :
26 marca 2021 – „Basics of ecotourism”
część I w godzinach: 9.00-11.15
część II w godzinach: 11.45-14.00

23 kwietnia 2021 – „Connecting landscape protection and environmental education to ecotourism”
część I w godzinach: 9.00-11.15
część II w godzinach: 11.45-14.00

30 kwietnia 2021 – „Photo tourism as an emerging sector”
część I w godzinach: 9.00-11.15

część II w godzinach: 11.45-14.00

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”
Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.
KOD ZESPOŁU: ihikmih

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo UE