Wykłady otwarte - Landscapes and participation of local people: basis for planning sustainable tourism and ecotourism

Uprzejmie informujemy, że 18 marca, 1 i 8 kwietnia odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Landscapes and participation of local people: basis for planning sustainable tourism and ecotourism”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Dr. Zsombor Boromisza z Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Buda Campus, HU.

plakat wykłądu otwaryego realizowanego w ramach projektu

Zsombor Boromisza jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się architekturą krajobrazu. Jego zainteresowania badawcze obejmują rekultywacje brzegów jeziora, ochronę środowiska, renaturyzację krajobrazu, edukację ekologiczna oraz gospodarkę jeziorami.

Jest członkiem: Węgierskiego Towarzystwa Ornitologicznego i Ochrony Przyrody, Węgierskiego Towarzystwa Hydrologicznego, organu publicznego MTA (Węgierskiej Akademii Nauk), Rady Redakcyjnej Polish Journal of Natural Sciences oraz czasopisma „Problemy ekologii krajobrazu”

Wykłady w ramach cyklu  „Landscape in the focus: ecotourism development case studies from Hungary” :

 • 18 marca 2022 – „Landscapes and participation of local people: basis for planning sustainable tourism and ecotourism” - Part I
  część I w godzinach: 9.00-11.15
  część II w godzinach: 11.45-14.00
 • 1 kwietnia 2022 – Landscapes and participation of local people: basis for planning sustainable tourism and ecotourism” - Part II
  część I w godzinach: 9.00-11.15
  część II w godzinach: 11.45-14.00
 • 8 kwietnia 2022 – Landscapes and participation of local people: basis for planning sustainable tourism and ecotourism” - Part III
  część I w godzinach: 9.00-11.15
  część II w godzinach: 11.45-14.00

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo Unii Europejskiej, funduszy europejskich, Polski