Wykłady otwarte – „Metal recovery by environmental biotechnology” i „Phytoremediation and Bioenergetics”

Uprzejmie informujemy, że 26 oraz 29 października 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Metal recovery by environmental biotechnology”/” Odzyskiwanie metali metodami biotechnologicznymi”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pani Profesor Jana Sedláková-Kadukova z University of Ss. Cyril and Methodius w Trnawie.

Prof. Jana Sedláková-Kadukova zajmuje się remediacją gruntów, bioługowaniem metali ciężkich a także bioenergetyką. Jest autorką/ współautorką ponad 60 publikacji z zakresu inżynierii środowiska. Według bazy Scopus, jej indeks Hirscha wynosi H=14 a liczba cytowań = 748.

Prof. Jana Sedláková-Kadukova

Cykl wykładów „Metal recovery by environmental biotechnology” podzielony zostanie na 2 tury.

Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:

  • 26 października 2021 (wtorek) – w godzinach: 8.00-10.15

Druga cześć cyklu odbędzie się:

  • 29 października 2021 (piątek) - w godzinach: 8.00-10.15

Cykl wykładów „Phytoremediation and Bioenergetics” także podzielony zostanie na 2 tury.

Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:

  • 5 listopada 2021 (piątek) – w godzinach: 8.00-10.15

Druga cześć cyklu odbędzie się:

  • 9 listopada 2021 (wtorek) – w godzinach 8.00-10.15 

 

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”
Jeżeli jeszcze nie dołączyli Państwo do tego zespołu w ramach wcześniejszych wykładów, to proszę dołączyć do niego za pomocą kodu. KOD ZESPOŁU: ihikmih

 

Aktualne informacje o wykładach otwartych zamieszczane będą na stronie: http://zpr2.uwm.edu.pl/group/61/

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo UE