Wykłady otwarte – „Systemy energii odnawialnej: Wpływ na środowisko”

Uprzejmie informujemy, że 12 oraz 13 stycznia 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Systemy energii odnawialnej: Wpływ na środowisko”. Wykłady w języku polskim poprowadzi Pan Profesor Vasyl Zhelykh z Politechniki Lwowskiej we Lwowie (Lviv Polytechnic National University: Department of Heat and Gas Supply and Ventilation).

Pan Profesor Vasyl Zhelykh z Politechniki Lwowskiej Prof. Zhelykh Vasyl Mychailovych jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się inżynierią środowiska. Uzyskał łącznie 12 patentów (Ukraina). Jest autorem/współautorem 180 publikacji oraz książek z zakresu inżynierii środowiska. Wiele spośród opublikowanych artykułów dotyczy odnawialnych źródeł energii.

Cykl wykładów „Systemy energii odnawialnej: Wpływ na środowisko” podzielony zostanie na 2 tury.

 

Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:
12 stycznia 2021 – w godzinach: 9.00-11.15

Druga część cyklu odbędzie się:
13 stycznia 2021 – w godzinach: 9.00-11.15

 

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS, w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu. KOD ZESPOŁU: ihikmih

Bezpośredni link do wykładu znajduje się poniżej:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A2115f1f50b0c4647aafbd186985ba555%40thread.tacv2%2F1609876634329%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226c622467-622a-4abb-aa4b-7d7e57159816%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c0951276-b840-4c62-86d0-f0461e055510&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Aktualne informacje o wykładach otwartych zamieszczane będą na stronie:

http://zpr2.uwm.edu.pl/group/61/

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo UE