Wykłady otwarte – „Wastewater treatment in constructed wetlands” – 27-28 kwietnia 2021

Uprzejmie informujemy, że 27 oraz 28 kwietnia 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Wastewater treatment in constructed wetlands”/”Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach hydrofitowych”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Profesor Shubiao Wu z Uniwersytetu w AArhus w Danii.

Prof. Shubiao Wu jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się problematyką oczyszczania ścieków i gospodarką odpadami. Jest autorem/współautorem ponad 130 publikacji oraz 3 książek z zakresu inżynierii środowiska. Według Google Scholar, jego indeks Hirscha wynosi 35 a liczba cytowań przekracza 4200.   

Profesor Shubiao Wu z Uniwersytetu w AArhus w DaniiCykl wykładów „Wastewater treatment in constructed wetlands” podzielony zostanie na 2 tury.

Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:
►27 kwietnia 2021 – w godzinach: 9.00-11.15
Druga część cyklu odbędzie się:
►28 kwietnia 2021 – w godzinach: 9.00-11.15

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”
Jeżeli jeszcze nie dołączyli Państwo do tego zespołu w ramach wcześniejszych wykładów, to proszę dołączyć do niego za pomocą kodu.
KOD ZESPOŁU: ihikmih

Aktualne informacje o wykładach otwartych zamieszczane będą na stronie:

http://zpr2.uwm.edu.pl/group/61/

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

logo UE