Z ciekawości do wiedzy i chęci rozwoju

studentów Wydziału Geoinżynierii podczas prac geodezyjnych

Studenci III roku z kierunku geodezja i kartografia wyznaczyli i dokonali stabilizacji nowego punktu osnowy geodezyjnej. Punkt został zastabilizowany słupkiem betonowym wkopanym w grunt, aby zapewnić mu trwałość. Mieści się on przy pomniku Profesora Michała Oczapowskiego, nieopodal budynku Rektoratu. 

Jak mówią o sobie, są dwunastoosobową grupą studentów, która z zapałem i entuzjazmem podejmuje się różnych inicjatyw związanych ze studiowanym kierunkiem. Planują oraz realizują projekty, które dotyczą m.in.:

  • pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
  • opracowywania wyników pomiarów,
  • zakładania punktów osnowy,
  • pomiarów statycznych punktów osnowy,
  • niwelacji precyzyjnej punktów osnowy,
  • i wielu innych zagadnień.

Zapytani kto był inicjatorem tego projektu odpowiadają - cały Zespół! Zrealizowali go z własnej inicjatywy, a zrodził się z chęci rozwoju oraz ciekawości i pasji do kierunku, który studiują!

"Na ten pomysł wpadliśmy podczas pomiarów. Uznaliśmy, że na Uczelni brakuje punktów, które są zastabilizowane w ten sposób, a jest to jeden z najbardziej powszechnych sposobów i obecność takiego obiektu wzbogaciłaby wiedzę Studentów. Stąd pomysł, żeby taki punkt założyć i zrobić to w miejscu, w którym będzie on rzeczywiście wykorzystywany podczas zajęć terenowych "- opowiada jeden ze studentów.

Projekt studentów został zrealizowany przy współpracy z firmą geodezyjną z Olsztyna - GEO-SZKIC Michał Prusik.
"Firma  udostępniła Nam odbiornik satelitarny firmy Trimble (model R2) oraz swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie zakładania punktów osnowy geodezyjnej. Dzięki temu, byliśmy w stanie pomierzyć nowo powstały punkt z najwyższą dokładnością" - tłumaczy student.


fot. materiały własne studentów Wydziału Geoinżynierii

/prace oczywiście odbyły się za zgodą Władz Uczelni/