Z dniem 1 września 2020 r. powołano Radę naukową dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Informujemy, że  Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  Decyzją Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku powołał  Radę naukową dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 roku.

Z dniem 1 września 2020 r. Decyzją nr 69/2020 Rektor jednocześnie powołał Panią dr hab. inż. Małgorzatę Renigier-Biłozor, prof. UWM do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego rady naukowej.