Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 12 czerwca 2020 odszedł od nas Prof. Adam Chrzanowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. Adama Chrzanowskiego
wspaniałego naukowca, uznanego światowego lidera geodezji inżynieryjnej, ambasadora polskiej nauki na forum światowym  oraz doktora honoris causa polskich i zagranicznych uczelni, w tym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

prof Adam chrzanowskiUrodził się 22 grudnia 1932 roku w Krakowie.
W 1956 roku uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej stopień magistra inżyniera geodety górniczego, a w 1962 stopień doktora nauk technicznych.
Pracę naukowo-zawodową podjął już w roku 1955 w Katedrze Geodezji Górniczej AGH, gdzie pracował do roku 1964 na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta i adiunkta.
W 1964 roku wyjechał na staż podoktorski do Kanady, w czasie którego pracował nad rozwinięciem pionierskich wówczas zastosowań laserów w precyzyjnych pomiarach inżynieryjno-górniczych oraz uczestniczył w ekspedycji kartograficznej „Mt Kennedy Expedition” w 1965 roku. W latach 1964–1971 był zatrudniony jako associate professor na Uniwersytecie New Brunswick (UNB) we Fredericton w Kanadzie, a w latach 1971–1998 jako profesor. Na tym Uniwersytecie pełnił funkcje Prodziekana oraz Dziekana (1991–1995) na Wydziale Geodezji.
prof. Adam Chrzanowski był emerytowanym profesorem Uniwersytetu New Brunswick  oraz pełnil funkcję Dyrektora Canadian Centre for Geodetic Engineering na tym samym Universyetcie.

Od 1986 roku pełnił funkcję przewodniczącego międzynarodowej (FIG) grupy studiów pomiarów odkształceń, organizując sympozja międzynarodowe. Jako współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM) jest członkiem Prezydium tej organizacji od 1976 roku. W 2000 roku został Członkiem Zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności.

Profesor honoris causa Uniwersytetu Wuhan w Chinach (1986), Profesor Emeritus na UNB w Kanadzie (1998), Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (1999), doctor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce (2002), doktor honoris causa AGH (2004).

 

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. Prof. Adama Chrzanowskiego,
składają Dziekan, Prodziekani wraz z pracownikami
Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie