Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Śp. dr inż. Mirosław Grala


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas

Śp. dr inż. Mirosław Grala

zasłużony nauczyciel akademicki,  wieloletni pracownik Instytutu Geodezji
Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają Dziekan, Prodziekani wraz z pracownikami
Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie