Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Śp. dr inż. Roman Jankowski


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas

Śp. dr inż. Roman Jankowski
zasłużony nauczyciel akademicki,  wieloletni pracownik Wydziału Budownictwa Lądowego ART w Olsztynie, kierownik Zakładu Budownictwa Rolniczego w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Rolniczego.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają Dziekan, Prodziekani wraz z pracownikami
Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie