Za nami już IX konferencja Central European Civil Engineering Meeting 2024

Central European Civil Engineering Meeting 2024

W dniach 3-7 czerwca 2024 odbyła się na naszym wydziale międzynarodowa IX konferencja Central European Civil Engineering Meeting 2024 (CECEM 2024).

Goście reprezentujący uczelnie i instytuty z Polski, Armenii, Czech, Litwy i Hiszpanii brali udział w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych, sesjach networkingowych oraz w wycieczce technicznej na obiekty inżynieryjne budownictwa wodnego Kanału Elbląskiego, przekopu Mierzei Wiślanej oraz drogi wodnej do portu w Elblągu.

Traktujemy konferencję CECEM jako doskonałą okazję do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie inżynierii lądowej, geodezji, inżynierii środowiska i dziedzin pokrewnych.

Główne cele CECEM to zapoznawanie się z najnowszymi wynikami badań, partnerskie wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów, transfer wiedzy oraz dzielenie się doświadczeniami badawczymi, dydaktycznymi oraz najlepszymi praktykami. Uczestnicy wniosą do dyskusji przykłady z własnych instytucji oraz zaprezentują najlepsze praktyki lub innowacyjne podejścia do poruszanych zagadnień.

---

Organizatorami konferencji była Katedra Inżynierii Budowlanej oraz Centrum Inżynierii Lądowej przy współorganizacji kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Pasjonatów BIM  „KRESKA” oraz Studenckiego Koła Naukowego EKSPERT.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wydarzenie, które odbyło się  w czerwcu w Kortowie zorganizowane było w ścisłej współpracy z międzynarodowym towarzystwem naukowym Research and Modelling in Civil Engineering.

www.cecem.eu

Central European Civil Engineering Meeting 2024