Zapisy na języki obce, WF i przedmioty ogólnouczelniane

Studenci!

Zasady dotyczące zapisów na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 dostępne są na stronie ► www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru