ZAPRASZAMY NA MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

zaproszenie

Commercial real estate market - different perspectives of its participants Rynek nieruchomości komercyjnych - różne perspektywy jego uczestników

PRELEGENCI

 1.  David Hunt MRCIS (UK)
 2. Katarzyna Kubicka CCIM (POLSKA)
 3. Maciej Traczyk CCIM (POLAND)
 • 11.06.2024 r. godz.: 10:00
 • miejsce: MsTeams, link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apI0-cgWE7C8SLjqXImGhBmCZFhDf56pkdfteOVKcFoE1%40thread.tacv2/1717511807486?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%2232f5712e-66df-4a7f-8a3d-0eab1a5640a5%22%7d


Nieco więcej o prelengentach:

David Hunt:
Ma ponad 12-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii, specjalizuję się w zakresie wyceny nieruchomości, głównie dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, inwestycji i sprawozdawczości finansowej.
Zapewnia doradztwo w zakresie optymalnego sposobu wykorzystania (highest & best use) projektów inwestycyjnych. W pracy akademickiej jestem koordynatorem kursów dostępu UCEM orał pełnię funkcję Academic Delivery Manager dla wszystkich modułów pierwszego roku studiów licencjackich.
Wcześniejsze stanowiska w Valuation Office Agency (Wielka Brytania), DTZ (Ukraina), Cushman & Wakefield (Rumunia i Polska)

Maciej Traczyk:
Z ponad 12-letnim doświadczeniem w dziedzinie nieruchomości biurowych i handlowych jest specjalistą w reprezentowaniu najemców w Warszawie oraz regionalnych miastach w Polsce.
Wspiera klientów w procesach uzyskiwania nowych przestrzeni lub renegocjacji umów najmu na obecnych lokalizacjach, dostarczając niezbędne analizy, które pomagają klientom w podejmowaniu decyzji.
Posiada szerokie doświadczenie w realizacji dużych, złożonych projektów, takich jak analizy stay vs. go, pre-lets, lease re-gearing i disposals.

Katarzyna Kubicka:
Dyrektor Regionalny ds. Najmu w Dziale Biur Echo Investment. Z Echo Investment związana jest od 2000 roku. Zajmuje się obsługą i koordynacją procesów najmu powierzchni dla klientów korporacyjnych na rynkach regionalnych. Obecnie odpowiada za projekty biurowe realizowane we Wrocławiu. Ponadto koordynuje procesy najmu w ukończonych biurowcach Echo i sprzedanych do zewnętrznych inwestorów. W ciągu 24 lat pracy obsługiwała komercjalizację na wszystkich większych rynkach biurowych wxPolsce. Współpracowała z takimi markami jak: Nokia, Bank New York Mellon, PwC, EY, Enea, LuxMed, Medicover, Enel-Med, Onet, mBank, Deichmann, Smith & Nephew, PPG, 3M, Hoist, CCC, Fujitsu.

 

Organizatorzy:

 • Katedra Nieruchomości i Studiów Miejskich Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Wydział Geoinżynierii Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Geodezji,  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera Oddział w Olsztynie

 

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Marek Walacik
 • dr inż. Aneta Chmielewska
 • dr inż. Paweł Tysiąc
 • Przemysław Samełko

 

Komitet naukowy:

 • dr hab. Adam Senetra, prof. UWM
 • dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM
 • dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM
 • dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM
 • dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM
 • dr inż. Hubert Kryszk