Zaproszenie do współpracy i aktywności publikacyjnej - wydanie specjalne IJERPH

Zaproszenie do współpracy i aktywności publikacyjnej - wydanie specjalne IJERP

W ramach aktywności naukowo-badawczej pracowników naszej jednostki, realizujemy także międzynarodowe przedsięwzięcia wydawnicze. Jednym z nich jest współpraca z wydawnictwem International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601) i współredagowanie numeru specjalnego pod tytułem: „Aspekty środowiskowe zdrowia psychicznego i opieki medycznej w pandemii COVID-19”. Pandemia COVID-19 zmieniła nasz sposób życia i niewątpliwie wywarła wpływ na zdrowie psychiczne i opiekę medyczną. Do strachu przed zarażeniem się wirusem w czasie pandemii takiej jak pandemia COVID-19 dochodzą istotne zmiany w naszym codziennym życiu, wynikające z ograniczenia naszych ruchów w związku z wysiłkami na rzecz powstrzymania i spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa. W obliczu nowych realiów, takich jak praca w domu, czasowe bezrobocie, nauczanie dzieci w domu oraz brak fizycznego kontaktu z innymi członkami rodziny, przyjaciółmi i współpracownikami, ważne jest, abyśmy dbali zarówno o nasze zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Celem niniejszego wydania specjalnego jest zbadanie wpływu wszystkich czynników środowiskowych, w tym środowiska naturalnego, społecznego i ekonomicznego, na zdrowie psychiczne społeczeństwa i opiekę medyczną w czasie pandemii. Zamierzamy również uzupełnić i poszerzyć naszą wiedzę na temat zmian w zachowaniach społecznych. W tym aspekcie kluczowe znaczenie wydaje się mieć identyfikacja tych ograniczeń, które nasilają stres pandemiczny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podejmowania badań w tym obszarze i udziału w tym przedsięwzięciu wydawniczym. Termin składania artykułów upływa 30 listopada 2022 roku.

dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM
prof. Piotr Tryjanowski
współredaktorzy wydania specjalnego

Link do wydania specjalnego

Ulotka informacyjna do pobrania w załączniku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Colleagues,

As part of the scientific and research activities of our staff, we also carry out international publishing projects. One of them is cooperation with the International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601) and co-editing of the special issue entitled: "Environmental Aspects of Mental Health and Medical Care in the COVID-19 Pandemic". The COVID-19 pandemic has changed the way we live and undoubtedly had an impact on mental health and medical care. Added to the fear of contracting the virus in a pandemic such as COVID-19 are the significant changes to our daily lives as our movements are restricted in support of efforts to contain and slow down the spread of the virus. Faced with new realities of working from home, temporary unemployment, home-schooling of children, and lack of physical contact with other family members, friends and colleagues, it is important that we look after our mental, as well as our physical, health. This has put forward higher requirements for public health care and related measures and policies. This Special Issue specifically, but not exclusively, seeks to study the effect of all environmental factors, including natural, social, and economic environments on public mental health and medical care during this pandemic. We also intend to complete and expand our knowledge of changes in social behavior. It has already been demonstrated that many of these pandemic rules of life have left their mark on interpersonal relationships. To date, not all endogenous personality factors that could potentially be predictors of increased pandemic stress are known. It is important to understand the social mechanisms and behaviors that may modify the intensity of perceived stress. In this aspect, the identification of those constraints that exacerbate pandemic stress seems to be crucial. Therefore, it is particularly important to seek out all methods to effectively combat pandemic stress in its widest sense. Thus, we want to identify any ways to prevent the negative effects of restrictions introduced during the COVID-19 pandemic. 

dr. Andrzej R. Skrzypczak
prof. dr. Piotr Tryjanowski
Guest Editors

Link to special edition

Information leaflet to download in the appendix
*pdf