Zaproszenie na cykl wykładów otwartych (online) – „Environmental assessment of building materials”

10 oraz 17 grudnia 2020 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Environmental assessment of building materials”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pani Profesor Adriana Eštoková z Technical University of Košice (Faculty of Civil Engineering, Institute of Environmental Engineering, Department of Material Engineering).

Pani Profesor Adriana Eštokova jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się inżynierią środowiska. Główne obszary działalności naukowej Prof. Adriany Eštokovej to ocena środowiskowa materiałów budowlanych. Pani Profesor Adriana Estokova opublikowała ponad 130 artykułów naukowych, z których znaczna część dotyczy wpływu szkodliwości materiałów budowlanych na środowisko.

Cykl wykładów „Environmental assessment of building materials” podzielony zostanie na 2 tury.
Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:
10 grudnia 2020 – w godzinach: 8.30-10.45

Druga część cyklu odbędzie się:
17 grudnia 2020 – w godzinach: 11.00-13.15


Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS.  Kod dostępu do zespołu uczestników zostanie Państwu podany w późniejszym terminie.

UWAGA – w tych samych dniach (10 i 17 grudnia 2020) będą odbywać się wykłady „Heavy metals in water environment”, prowadzone przez Panią Profesor Magdalénę Bálintovą. Zachęcam do udziału w obu wykładach (terminy wykładów nie pokrywają się ze sobą – podsumowanie poniżej).

10 grudnia 2020 (czwartek)

8.30-10.45 – 1 część cyklu wykładów „Environmental assessment of building materials” (Prof. Adriana Eštoková)
11.00-13.15 – 1 część cyklu wykładów „Heavy metals in water environment” (Prof. Magdaléna Bálintová)

17 grudnia 2020 (czwartek)
8.30-10.45 – 2 część cyklu wykładów „Heavy metals in water environment” (Prof. Magdaléna Bálintová)
11.00-13.15 – 2 część cyklu wykładów „Environmental assessment of building materials” (Prof. Adriana Eštoková)

Aktualne informacje o wykładach otwartych zamieszczane będą na stronie: http://zpr2.uwm.edu.pl/group/69/

Wykłady prowadzone będą w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

Bezpośredni link do wykładu znajduje się poniżej:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.