Zaproszenie na Inaugarację Roku Akademickiego 2019/2020

 

 

DZIEKAN

I RADA WYDZIAŁU
GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

mają zaszczyt zaprosić

na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

połączoną

z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

która odbędzie się dnia 4 PAŹDZIERNIKA 2019 roku o godz. 12.00

w Auli Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Kortowie przy ul. B. Dybowskiego 11

 

 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie uroczystości
 • Powitanie gości i przemówienie Dziekana
 • Gaudeamus
 • Wręczenie nominacji opiekunom I roku
 • Immatrykulacja
 • Wystąpienie Rektora
 • Wręczenie nagród i odznaczeń
 • Wręczenie Nagrody im. prof. Lubomira W. Barana
 • Wykład inauguracyjny
 • Wręczenie dyplomów i wyróżnień absolwentom kierunków: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna
 • Gaude Mater
 • Wystąpienia zaproszonych gości i przedstawicieli absolwentów
 • Hymn uniwersytecki