Zaproszenie na posiedzenie Rady Dziekańskiej

Szanowni Państwo,

Członkowie Rady Dziekańskiej,

Pracownicy Wydziału Geoinżynierii,

 

Uprzejmie zapraszam wszystkich chętnych Pracowników Wydziału na 11. robocze posiedzenie Rady Dziekańskiej Wydziału Geoinżynierii, które odbędzie się 21 czerwca  2022 r. (wtorek) w godzinach 10.30-12.30 on-line na platformie MS Teams.

Tematem posiedzenia będą sprawy bieżące Wydziału.

Kod zespołu, link do spotkania oraz plan obrad zostanie do Państwa przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Proszę o przesyłanie ewentualnych pytań lub tematów do dyskusji, które będą mogły być poruszone w punkcie wolne wnioski, do poniedziałku 20.06.2022 r. do godz. 12.00 (wg.dziekan@uwm.edu.pl).

 

Dziekan
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof UWM