Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Wyszkowskiej

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY
INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr inż. Patrycji Wyszkowskiej
pt.: Uodporniona Msplit estymacja i jej podstawowe zastosowania”.

Promotor:
dr hab. inż. Robert Duchnowski, prof. UWM, Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Recenzenci:

dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego,
prof. dr hab. inż. Witold Prószyński z Katedry Geodezji Inżynieryjnej  i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych, Politechniki Warszawskiej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sposób zdalny, za pomocą platformy Microsoft Teams. Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie, proszone są o zgłoszenie imienia, nazwiska oraz adresu mailowego na adres igib@uwm.edu.pl w terminie do 18 kwietnia 2021 roku w celu uzyskania dostępu.

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece UWM, przy ulicy Oczapowskiego 12B; 10-719 Olsztyn.  Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone zostały na stronie internetowej Instytutu Geodezji i Budownictwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Przewodniczący
Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport

dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM