Zaproszenie na seminarium terenowe - Warsztaty z geografii turyzmu 24-25 września 2020r.

Wydział Nauk Geograficzych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na XXXVI Seminarium terenowe WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU, które odbędą się w Uniejowie w dniach 24 -25 września 2020 r.

Warsztaty odbęda się w formie tradycyjnej.

Istnieje możliwośd opublikowania zgłoszonych artykułów w języku polskim i angielskim, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, w czasopiśmie „Turyzm” (będącym w wykazie czasopism naukowych MNiSW, 20 pkt.), albo w serii monograficznej „Warsztaty z geografii turyzmu” (20 pkt.).


Więcej informacji