Zaproszenie na webinar

zaproszenie
Drodzy Studenci,
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiowaniem na specjalnościach realizowanych w języku angielskim Process Engineering and Environmental Protection oraz Biotechnology (WG, UWM) prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu na WEBINAR, który odbędzie się on-line dnia 20 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 na platformie MS Teams. Podczas spotkania zostaną omówione wszystkie zagadnienia dotyczące programów nauczania.
Serdecznie zapraszamy!
Dane do spotkania:
Identyfikator spotkania ID: 314 925 921 100
Kod dostępu: oPWCoZ
--------------
Dear Students,
We invite students, who are interested in studying in the specialities Process Engineering and Environmental Protection, and Biotechnology (UWM) conducted in cooperation with the University of Applied Sciences in Offenburg to the WEBINAR on December 20, 2022, at 10.00 AM CST on the MS Teams platform. During the meeting, all issues related to the programs will be discussed.
You're welcome!
Meeting ID: 314 925 921 100
Access code: oPWCoZ