Zaproszenie na WYDZIAŁOWĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Dziekan 
Wydziału Geoinżynierii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ma zaszczyt zaprosić

na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

w dniu 3 października 2022 r. o godzinie 1200

w auli w Auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Kortowie 

przy ul. B. Dybowskiego 11 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 • Hymn Państwowy
 • Otwarcie uroczystości
 • Powitanie gości i przemówienie Dziekana
 • Gaudeamus Igitur
 • Wręczenie nominacji opiekunom I roku
 • Immatrykulacja
 • Gaude Mater Polonia
 • Wystąpienie Rektora
 • Wręczenie nagród Rektora pracownikom Wydziału
 • Wręczenie Nagrody im. prof. Lubomira W. Barana
 • Wykład inauguracyjny
 • Wręczenie dyplomów i wyróżnień studentom i absolwentom Wydziału
 • Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
 • Hymn Uniwersytecki