Zaproszenie na wykłady otwarte – „Heavy metals in water environment”

10 oraz 17 grudnia 2020 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Heavy metals in water environment”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pani Profesor Magdaléna Bálintová z Technical University of Košice (Civil Engineering Faculty, Building and Environmental Institute).

Magdalena BALINTOVA | Head of Institute of Environmental Engineering | prof. Dr. PhD. | Technical University of Kosice - Technicka univerzita v Kosiciach, Košice | Institute of Environmental Engineering - Page 2

 

Pani Profesor Magdaléna Bálintová jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się inżynierią środowiska. Główne obszary działalności naukowej Prof. Magdalény Bálintovej to m.in.: ocena zagrożeń środowiskowych w dorzeczach rzek i projektowanie procedur remediacyjnych w celu usunięcia zanieczyszczeń z wody. Specjalizuje się w badaniach nad wpływem metali ciężkich na ekosystemy wodne a także usuwaniem metali ciężkich z roztworów wodnych. Prof. Magdalena Balintova opublikowała ponad 100 artykułów naukowych, z których znaczna część dotyczy wpływu metali ciężkich na ekosystemy wodne.

Cykl wykładów „Heavy metals in water environment” podzielony zostanie na 2 tury.

Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:
10 grudnia 2020 – w godzinach: 11.00 – 13.15

Druga część cyklu odbędzie się:
17 grudnia 2020 – w godzinach: 8.30 – 10.45

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS. Kod dostępu do zespołu uczestników zostanie Państwu podany w późniejszym terminie.

UWAGA – w tych samych dniach (10 i 17 grudnia 2020) będą odbywać się wykłady „Environmental assessment of building materials”, prowadzone przez Panią Profesor Adrianę Eštokovą. Zachęcam do udziału w obu wykładach (terminy wykładów nie pokrywają się ze sobą – podsumowanie poniżej).

10 grudnia 2020 (czwartek)
8.30-10.45      – 1 część cyklu wykładów „Environmental assessment of building materials” (Prof. Adriana Eštoková)
11.00-13.15    – 1 część cyklu wykładów „Heavy metals in water environment” (Prof. Magdaléna Bálintová)

17 grudnia 2020 (czwartek)
8.30-10.45      – 2 część cyklu wykładów „Heavy metals in water environment” (Prof. Magdaléna Bálintová)
11.00-13.15    – 2 część cyklu wykładów „Environmental assessment of building materials” (Prof. Adriana Eštoková)

Wykłady prowadzone będą w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

Bezpośredni link do wykładu znajduje się poniżej:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Aktualne informacje o wykładach otwartych zamieszczane będą na stronie: http://zpr2.uwm.edu.pl/group/69/

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.